Katalog
????????????????????????????????

ODE MEMBRAN

Ürün Açıklaması

GRANAT

ODE Granat serisi su yalıtım örtüleri; APPmodifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarında yüksek performansla kullanılır.

–          Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.

–          Isı yalıtımlı ters teras çatılarda xps ile ısı yalıtım performansı yüksek çözüm sunar.

Avantajları:

–          Yüksek performans

–          APP katkıların sağladığı uzun yaşlanma süreci

–          Düşey uygulamaya uygun

TERAS ÇATILARDA SU YALITIMI

Kullanılabilir çatı alanları oluşturan ve cepheden görünmeyen çatı çözümleri sunan teras çatılar, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre iki gruba ayrılır.

GELENEKSEL (KONVANSİYONEL) TERAS ÇATI

Geleneksel teras çatıda, su yalıtım örtüsü, ısı yalıtım malzemesi üzerinde yer almaktadır. Su yalıtım örtüsü altında yoğuşma riskini önlemek için döşeme yüzeyinde buhar kesici katman uygulanması zorunludur. Su yalıtım örtüsü ısıl gerilme ve çevresel etkilere acıktır. Su yalıtım katmanında oluşabilecek herhangi bir problem, kullanılan ısı yalıtım malzemesinin çeşidine bağlı olmakla beraberi ısı yalıtım malzemesinin kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.

 • Buhar kesici uygulaması gereklidir.
 • Uygulama detaylı ve zordur.

TERS TERAS ÇATI

Yalıtım döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır. Buhar kesici katman uygulamasına gerek duyulmaz.
Ekstrüde polistiren (XPS) ısı yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine serbest olarak döşenir. Su yalıtım katmanı ısı yalıtımı tarafından çevresel etkilerden korunur.

 • Buhar kesici uygulamasına gerek yoktur.
 • Su yalıtım tabakası olası mekanik darbelere, ısıl gerilmelere ve UV ışınlarına karşı korunur.
 • Uygulama suresi kısa ve kolaydır.
 • Yatırım maliyeti düşüktür.

GEZİLEBİLEN TERS TERAS ÇATI

Üzerinde gezilen ve sürekli kullanıma uygun teras çatılardır.
Yüzey toz ve kalıntılardan temizlenerek astar uygulanır. Birinci kat Membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak yapıştırılır. Parapetlerde, kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır. İkinci kat Membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır. (XPS), ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir. Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. Koruyucu tabaka olarak beton dökülür ve yüzey kaplama malzemesi uygulaması yapılır.

HAVALANDIRMA BACASI

Çift cidarlı buhar dengeleyici bacalar gerekirse sisteme dahil edilir.

YAĞMUR GİDERİ

Gider büyüklüğü yüzey alanına göre belirlenir. Giderin tıkanmasını önlemek amacıyla, yaprak tutucu üst karo seviyesinde kullanılabilir.

PARAPET

İlk kat su yalıtım örtüsü yapıştırılır. Su yalıtım örtüleri düşeyde yükseltilir ve son kat su yalıtım örtüsü nişin tümünü kaplayacak şekilde uygulanır.

GEZİLEMEYEN TERS TERAS ÇATI

Üzerinde yoğun olarak gezilmeyen, ancak bakım onarım amacı ile çıkılan çatılardır.

Yüzey toz kalıntılarından temizlenerek astar uygulanır. Birinci kat Membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak yapıştırılır. Parapetlerde kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır. İkinci kat membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır. Isı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir. Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. Koruyucu katman olarak, dane büyüklüğü O 15/35 mm olan yuvarlak çakıl serilir. Çakıl tabakasının yüksekliği, yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişir.

  PARAPET

Harpuşta ve baskı profilleri kullanılarak su yalıtım örtüleri sabitlenir.

  YAĞMUR GİDERİGider büyüklüğü yüzey alanına göre belirlenir. Giderin tıkanmasını önlemek için üst seviyede yaprak tutucu kullanılabilir.
  DUVAR DİBİ YAĞMUR GİDERİ

Süzgeç yatağına astar sürülür. Su yalıtım bandı kaynaklanır. Bu kat üstüne gider borusu yerleştirilir. İkinci örtü boruya sızdırmayacak şekilde yapıştırılır.

TEMELLERDE SU YALITIMI
Yapıların toprak ile temasta olan bölümlerinin su ve nemden korunması ve taşıyıcı sistemin özellikle deprem etkisi sonrasında sağlam olarak yapıyı taşıması için gereklidir. Su yalıtım sisteminin ömrü yapı ömrü ile eş projelendirilmeli, bu doğrultuda uygulama yapılmalıdır. Temellerde hatalı veya eksik uygulanmış su yalıtımının yeniden imalatının mümkün olmayacağı, yüksek maliyetler ile bile çoğunlukla geçici çözümler getirebileceği unutulmamalıdır.

TEMELLERDE SU YALITIMININ GEREKLİLİĞİ

 

 • Yapının toprak ile temas eden bileşenlerinin su ve nemden korunması
 • Toprak altı mahallerde konfor koşullarının sağlanması
 • Betonarme içindeki çelik donatının korozyonunu önleyerek dayanımını koruması
 • Bina ömrünü uzatması

 

TEMELLERDE SU YALITIM PRENSİPLERİ

 • Yeraltı su seviyesinin en yüksek olduğu dönemde zemindeki su durumu tespit edilmelidir.
 • Yeraltı su seviyesi değerlendirilerek temel sistemi ve su yalıtım sistemi belirlenir.
 • Su yalıtım yapının dışından, sürekli ve kesintisiz (BOHCALAMA) olmalıdır.
 • Su yalıtımının uygulanacağı zemin sağlam, sudan arındırılmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
 • Su yalıtım örtüleri uygulama sonrasında koruyucu tabakalar ile korunmalıdır.
 • Su yalıtımı mekanların konforu acısından ısı yalıtımı ile birlikte ele alınmalıdır.

 

TEMELLERDE SU YALITIMININ DETAYLANDIRILMASI
Toprağın nemine karşı
• Kapilarite (kılcallık) yolu ile gelen su.

Basınçlı suya karşı
• Sürekli olarak hidrostatik basınç oluşturan su.

Basınçsız suya karşı
• Akış halinde, yağış ve kullanma sularıdır.

BOHÇALAMA
Zemin sularının oluşumu, zeminin farklı geçirgenlik özelliklerine bağlıdır. Örneğin kaba kum ve çakıl geçirimli, kil ise pratikte geçirimsiz kabul edilir. Geçirimsiz zemine oturan bodrum katlarında sürekli su yalıtımı için bohçalama önerilmektedir. Yapı geçirimsiz toprakla direkt temas halinde olduğundan yeraltı suyu en büyük problemdir. Hafriyat alanındaki uygulamalara imkan vermesi için öncelikle yeraltı su seviyesi hafriyat tabanının en az 500 mm aşağısına kadar düşürülmelidir. Bu amaçla bir pompa istasyonu kurularak şantiye çalışması boyunca su seviyesinin sürekliliği sağlanır. Aksi takdirde olası ani artışlar tamamlanmamış uygulamalara hasar verebilir. Hafriyat tabanında, su yalıtımının serileceği düzgün grobeton bir katman oluşturulur. Temel betonun dikey kalıpları yerleştirilir. 50 mm genişlikteki ahşap üçgen takozlar kalıpların iç köşelerine yerleştirilerek keskin dönüşler engellenir. Grobeton toz kalıntılardan arındırılarak astar uygulaması yapılır. İlk kat Membran su yalıtım örtüsü 200/300 mm kadarı kalıptan dışarı taşırılarak şalümo ateşi ile ısıtılarak uygulanır. İkinci kat Membran 200/300 mm dışarı taşırılarak tamamen yapıştırılır. Betonarme temeldeki demir donatıların su yalıtım örtüsüne zarar vermemesi için 3-4 cm kalınlığında koruyucu bir şap atılır. Düşey eksendeki örtüyü temel yüksekliği boyunca korumak içinse ahşap levha çıkarılır ve keskin köşeler yuvarlatılır. Perde duvarlar tamamlanana kadar temel kalıpları sökülmez. Perde duvarlar toz kalıntılarından temizlenerek astar uygulaması yapılır. Kalıpların çıkarılınca serbest bırakılmış 200/300 mm’lik örtüler temel ayağının üzerine yapıştırılır. Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak zeminden en az 300/500 mm yukarı yapıştırılır. İkinci kat Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak alttaki örtüyü ortalayarak ona paralel tamamen yapıştırılır. Ek yerlerinde 100 mm bini işlemi unutulmamalıdır. 200 mm’lik bitiş binileri temel ayağına kapatılarak membran uygulaması tamamlanır. Koruyucu olarak  ısı yalıtım levhaları yerleştirildikten sonra dolgu yapılır.

Stok Kodu: 0202640 Kategoriler:

Bize Yazın

Bize sorularınızı iletin. Sizinle en kısa zamanda iletişime geçeceğiz.

Aterstore tarafından Tüm hakları saklıdır

Log in with your credentials

Forgot your details?